ดันโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 1 ล้านไร่ เดินหน้าไทยสู่ Carbon Neutrality

เพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคตะวันออก ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กฟผ. – พันธมิตร ดันโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ตั้งเป้า 1 ล้านไร่ เดินหน้าไทยสู่ Carbon Neutrality

พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณจุดปลูกป่าวัดธรรมสถิต ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมของ กฟผ.

พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)


ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. เผยว่า โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดระยอง ด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดก๊าซเรือนกระจก โดยดูดซับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อีกทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยครั้งนี้ กฟผ. ให้การสนับสนุนต้นพะยูง ต้นกันเกรา และต้นประดู่ป่า กว่า 500 ต้น บนพื้นที่ 5 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา มุ่งหวังเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายผลเพื่อสร้างประโยชน์ ทั้งคุณภาพชีวิต และคุณภาพอากาศที่ดีต่อไป

โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม รวมงานดูแลและบำรุงรักษา กฟผ. ตั้งเป้าหมาย 1 ล้านไร่ ระหว่างปี 2565-2583 ด้วยหลักการปลูกป่าร่วมกับพันธมิตร ปลูกป่าดูดซับคาร์บอนสูง ปลูกป่าที่ใจ และปลูกป่าเป็นยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่

ดำเนินงานทั้งในป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจ และป่าชายเลน สามารถดูดซับ และกักเก็บก๊าซ CO2 ได้มากกว่า 1.2 ล้านตันต่อปี คาดว่าตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จะสามารถดูดซับและกักเก็บก๊าซ CO2 ได้ทั้งสิ้น 23.6 ล้านตัน ร่วมเดินหน้าประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Thailand Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.