จ.ราชบุรี/เทศบาลตำบลหลักเมืองร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ 62 จังหวัด 62 ล้านตัว

เมื่อวันที่29 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดย นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ 62 จังหวัด 62 ล้านตัว ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี “เศรษฐา ทวีสิน” ลงสู่แม่น้ำแม่กลอง บริเวณท่าน้ำวัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ 62 จังหวัด 62 ล้านตัว ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี “เศรษฐา ทวีสิน” ของจังหวัดราชบุรี ดำเนินโครงการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี, สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 1,000,000 ตัว ประกอบด้วย ลูกปลาตะเพียนขาววัยอ่อน (ปลาตุ้ม) จำนวน 800,000 ตัว และปลาตะเพียนขาว ขนาด 2 – 3 เซนติเมตร จำนวน 200,000 ตัว

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.