เตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา ปี 66

วันที่ 8 พ.ย.66 ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี น.ส.ฐิติพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา ประจำปี 2566 โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมการจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2566 นี้ ที่บริเวณริมชายหาดเมืองพัทยา โดยปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เข้าร่วมงานทั้งไทยเทศร่วมแสนคน ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา

โดยในที่ประชุมได้วางแนวทางการจัดการพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงาน ทั้งเรื่องการปิดถนนตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อจัดการปัญหาด้านการจราจร ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยหลังเลิกงาน การอำนวยความสะดวกและป้องกันเหตุตามจุดต่างๆ

ตลอดจนการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ป้องกันเหตุทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อเตรียมพร้อม การควบคุมการอนุญาตให้บินอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนภายในงาน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ ตามช่องทางเพื่อสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวางในสาธารณชนเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ร่วมงานต่อไป

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.