“ไทย – ลาว” จับมือแก้หมอกควันข้ามแดน “พัชรวาท” หารือเร่งรัด “ยุทธศาสตร์ฟ้าใส” ด้าน “มาดามบุนคำ”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป. ลาว แสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่ง รองนายกฯและ รมว.ทส. และกระทรวงทรัพยากรฯ ของไทย ได้ขอบคุณประเทศลาว ที่ให้การสนับสนุนด้วยดี พร้อมร่วมมือแก้ปัญหาฝุ่นพิษ

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ “มาดามบุนคำ” กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป. ลาว

วันที่ 22 พ.ย.ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมหารือกับมาดามบุนคำ วอละจิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป. ลาว และคณะ ณ ห้องประชุม ชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในการหารือ พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า รัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ให้ความสำคัญกับเรื่องฝุ่น PM2.5 และได้ให้นโยบายไว้ในคราวการเยือนประเทศลาวครั้งล่าสุด การดำเนินงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของสองประเทศ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน รวมถึงการเร่งรัดจัดทำแผนปฏิบัติการร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน (Joint Plan of Action) ของ 3 ประเทศ สปป.ลาว เมียนมา ภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใส (Clear Sky Strategy) โดยประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการในการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมติดตามตรวจวัดจุดความร้อน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริหารจัดการเกษตรในพื้นที่สูง การจัดทำแผนที่เสี่ยงไฟ การศึกษาเรียนรู้เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า

นอกจากนี้ ได้หารือการดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป.ลาว ที่ร่วมกันจัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งที่ผ่านมา มีกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ อาทิ โครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว แผนปฏิบัติการด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการด้านนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนการดำเนินงานความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ สปป.ลาว – ไทย และอยู่ระหว่างร่วมกันจัดทำบันทึกความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงนโยบายระหว่างไทย-สปป.ลาว ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายดำเนินงานและสนับสนุน สปป.ลาว เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ทั้งนี้ มาดามบุนคำ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทส. และกระทรวงทรัพยากรฯ ที่ได้แสดงความขอบคุณกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป. ลาว ที่ร่วมดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มาเป็นอย่างดี

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.