“วกส.รุ่น 4“ รับมอบเข็มจาก “องคมนตรี” จบหลักสูตร มุ่งพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ สร้างรากฐานชีวิตที่มีคุณภาพ

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานพิธีมอบเข็มและประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4 พร้อมกล่าวว่า “เมื่อทุกท่านได้สำเร็จหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงนี้แล้ว เมื่อไปปฏิบัติหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร หรือทำการเกษตรส่วนตัว ขอให้สร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน และพอใช้ และขยายผลสู่ชุมชน สังคม เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถ้าทำได้ดังนี้ เชื่อว่าแต่ละคนจะประสบความสำเร็จ และความเจริญ ยิ่งขึ้นไป”

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4 มีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ เป็น
ผู้อำนวยการหลักสูตร โดยมีผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 94 คน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นที่ยอมรับถึงการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยทั้งระบบอย่างครบวงจรผ่านการ บูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการเกษตร รวมถึงวิสาหกิจชุมชน จึงถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์กับการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย

สำหรับหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 5 จะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. โทร 025797435 ต่อ 3616

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.