จ.ราชบุรี/พัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ซ้อมรำบวงสรวง ในงานทำบุญปีใหม่เมืองราชบุรี 2567 ภายใต้กิจกรรม “รวมใจภักดิ์ รักษ์ราชบุรี”

พช.ราชบุรี ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรีและคณะพร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ซ้อมรำบวงสรวง ในงานทำบุญปีใหม่เมืองราชบุรี 2567 ภายใต้กิจกรรม “รวมใจภักดิ์ รักษ์ราชบุรี”

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี และ นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี นำคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมรำถวายศาลหลักเมืองราชบุรี รวมทั้งสิ้น 90 คน

ภายใต้กิจกรรม”รวมใจภักดิ์ รักษ์ราชบุรี”ในงานทำบุญปีใหม่เมืองราชบุรี การจัดกิจกรรมซ้อมรำบวงสรวงศาลหลักเมืองราชบุรี ในงานทำบุญปีใหม่เมืองราชบุรี ซึ่งศาลหลักเมืองจังหวัดราชบุรี ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ขาสราชบุรีเคารพนับถือ ทั้งการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษของเมืองราชบุรี และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี กาแต่งกายด้วยผ้าพื้นฐิ่นของจังหวัดราชบุรี

ถือเป็นประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดราชบุรีให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังสตรีจังหวัดราชบุรี จากทุกอำเภอ และทุกภาคส่วน พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมกันบูรณาการจัดงานนี้ขึ้น และมีผู้ลงทะเบียนมาร่วมรำบวงสรวงศาลหลักเมืองราชบุรี ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และพี่น้องประชาชนกว่า 2,000 คน

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.