บทบาทเชิงรุก!! พ.ต.ท ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ทำงานเชิงรุกฆาต.!! สานฝันให้กับเด็กๆดั่งขวัญปีใหม่ วันนี้สำเร็จดั่งใจหวังแล้วฯ มอบบัตรปชช.โครงการตรวจสารพันธุกรรม แก้ไขปัญหาฯ บัตรตัวอักษร G พื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอกวิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมมอบบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนซึ่งอยู่ในสถานศึกษา ของอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2558

ที่ได้มอบหมายให้ หน่วยงานที่เกี่ยว ดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสถานะเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย ตัวอักษร G โดยให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลส่งให้ สำนักทะเบียนกลางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและจัดพิมพ์รายชื่อแยกตามจังหวัดและอำเภอ โดยว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดมา ในปีงบประมาณ 2566 -2567 ได้ดำเนินการตรวจสารพันธุ์กรรม DNA ของจังหวัดเชียงใหม่

พ.ต.ท ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฯ ในการมอบบัตรประชาชน

โดยการบูรณาการหน่วยภาครัฐ และองค์กรภาคประชาสังคม ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย และภาคีเครือข่ายสถานะบุคคล อำเภอฝางมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 47 ครอบครัว (คู่ตรวจ)จำนวน 59 ราย ดำเนินการกำหนดสถานะและให้เลขประจำตัวประชาชนแล้วจำนวน 25 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 34 ราย และบูรณาการร่วมกับสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย และภาคีเครือข่ายสถานะบุคคล ดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะเด็กนักเรียน ที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ปี 2564 – 2565 จำนวน 2,034 ราย ดำเนินการแล้วจำนวน 1,441รายไม่ได้อยู่ในสถานศึกษาหรือไม่สามารถติดต่อได้อีก จำนวน 441 ราย และเป้าหมาย ดำเนินการ

ใน ปีการศึกษา 2566 จำนวน 531 ราย สำหรับในวันนี้ได้มอบบัตรประจำตัว จำนวนทั้งสิ้น 340 ราย ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการลงรายการสัญชาติไทย ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จากอำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ จำนวน 40 ราย ได้รับบัตร ประจำตัวประชาชน

และกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G จำนวน 300 ราย ได้รับบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ซึ่งอยู่ในสถานศึกษา

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.