เพาะกายติวเข้มนักกีฬาต้อง “ไร้โด๊ป”

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย จับมือสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดอบรมติวเข้ม นักกีฬาทุกคนที่จะเข้าร่วมการชิงแชมป์ประเทศไทยต้องผ่านการอบรมทุกคนจึงจะได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงแชมป์ประเทศไทย (มิสเตอร์ไทยแลนด์) เดือนเมษายน ปีหน้า


นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์กีฬาเพาะกายฟิตเนสโลกที่ประเทศเกาหลีใต้ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งทางสหพันธ์ฯ ได้ขอให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศได้ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้และความร่วมมือกับองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก หรือ WADA เพื่อสร้างแนวทางป้องกันการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬาเพาะกาย เพื่อเป็นไปตามปฏิญญาความร่วมมือในการป้องกันการใช้สารต้องห้ามในกีฬาเพาะกายอย่างเป็นรูปธรรม


ล่าสุดทางสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยโดยนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมฯ ได้ร่วมประชุมหารือกับนายแสงชัย ต้นทัพไทย ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ร่วมด้วย นางลักษมณ ภาวิลาส ผอ.กองควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา, นายวิทยา วิศรุตโสภณ หน.งานวิชาการสารต้องห้ามทางการกีฬา และ นายปริญญา นกแก้ว นักวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ถึงแผนงานการรณรงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และวางกรอบแนวทางในการความคุมการละเมิดการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา รวมถึงจัดการอบรมให้ความรู้แก่นักกีฬาเพาะกายที่จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาคมกำหนดจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2567 จากการหารือความร่วมมือดังกล่าว สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยจะจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาแก่นักกีฬาเพาะกายที่จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทุกคน

โดยจะแบ่งการอบรมออกเป็น 4 ครั้ง เพื่อให้นักกีฬาเพาะกายที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้เข้าร่วมรับการอบรมอย่างทั่วถีงทุกคน ทั้งนี้หากนักกีฬาคนใดไม่เข้าร่วมรับการอบรมความรู้การป้องกันการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในเดือนเมษายนปีหน้า ทันที


การประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาและสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยในครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์และเป้าหมายของสมาคมที่จะทำให้กีฬาเพาะกายเป็นกีฬาที่สร้างเสริมสุขภาพอย่างแท้จริงและนักกีฬาเพาะกายทุกคนต้องแข่งกีฬาด้วยความบริสุทธิ์ปราศจากการใช้สารต้องห้ามหรือ doping (โด๊ปปิ้ง) ตามหลักการกีฬาสากล ที่นานาประเทศถือปฏิบัติ

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.