จ.ราชบุรี/ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยราชบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ แสดงร้องเล่นเต้นโชว์ “ชุดเด็กดอยใจดี”จากปลัดกระมหาดไทย (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 17.45 น. ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี นำชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี จัดชุดการแสดง ร้อง เล่น เต้น โชว์กิจกรรมสัมพันธ์ ภายใต้รูปแบบ Team Work ร่วมงานประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยจังหวัดราชบุรี เลือกใช้เพลง “เด็กดอยใจดี” และการแต่งกายชุดชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ปกาเกอะญอ เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดราชบุรี การแสดงครั้งนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลเงินสดจำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรีอีกด้วย

ในการนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางปนัดดา เพ็งแป้น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นายนฤพนธ์ ภาโนชิต ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด

นางกิตติ์รวี อภิสินรุ่งโรจน์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด นายอำเภอ 10 อำเภอ คู่สมรสจ่าจังหวัดราชบุรี คู่สมรสนายอำเภอบ้านโป่ง คู่สมรสอำเภอโพธาราม คู่สมรสอำเภอปากท่อ คู่สมรสอำเภอสวนผึ้ง คู่สมรสอำเภอบ้านคา ปลัดอาวุโสอำเภอจอมบึงปลัดอำเภอเมืองฯ  ปลัดอำเภอดำเนินสะดวก ปลัดอำเภอบางแพ เสมียนตราอำเภอวัดเพลง ร่วมการแสดงดังกล่าว

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.