“วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”

เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” จังหวัดระยอง ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง /
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง

โดยนายอัธยา นวลอุทัย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง คณะเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่าย มูลนิธิเมาไม่ขับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมในกิจกรรม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนนครระยองวิทยาค นายมนตรี สิริทัตสุนทร ให้การต้อนรับ
จากการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ชนคนเดินข้ามถนนเป็นเหตุให้เสียชีวิต บริเวณทางข้ามหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565

นายอัธยา นวลอุทัย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

ส่งผลให้การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ได้มีการนำเหตุการณ์ดังกล่าวสู่การพิจารณา กระทั่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 21 มกราคมของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”และเพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” จังหวัดระยอง พร้อมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานภาคีนทุกเครือข่าย


โดยกิจกรรม “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” จังหวัดระยอง ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมฯ ได้ร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้ทางม้าลายปลอดภัย ทาสีปรับปรุงทางข้ามทางม้าลาย ที่บริเวณทางข้ามหน้า โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) การมอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียน เป็นต้น

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.