กองทัพภาคที่ 3 เร่งช่วยเหลือปชช. แก้ปัญหาหมอกควัน นำทีมโดยแม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่า ภาค 3 เพื่อสร้างอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นให้กับปชช.และนทท.ฯ

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2567 ที่ ศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าภาค 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่า ภาค 3 เป็นประธานการประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน รับทราบข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มต่างๆ จากศูนย์)ฏิบัติการดับไฟป่าจังหวัด ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

และการสนับสนุนอากาศยานดับไฟป่าและการควบคุมห้วงอากาศ ของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ รวมทั้งได้ชมการสาธิตการฝึกปฏิบัติในการดับไฟป่า ของกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษดับไฟ กรมป่าไม้
นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปยังจุดเกิดไฟไหม้ซ้ำซาก ในเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย พื้นที่บริเวณห้วยตึงเฒ่า

เพื่อรับทราบแผน แนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดไฟป่า และชมการสาธิตการปฏิบัติการดับไฟป่าของชุดปฏิบัติการลาดตระเวนร่วมโดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า หากเกิดสถานการณ์ไฟป่าขั้นรุนแรงขึ้น ทางกองทัพภาคที่ 3 ก็มีความพรัอมในการเข้าปฏิบัติ โดยได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าร่วมบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และมอบนโยบายให้ กอ.รมน.จังหวัด 17 จังหวัด

เข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกร เช่น การสนับสนุนเกษตรกรให้ใช้วิธีการไถกลบวัสดุเหลือใช้การเกษตร แทนวิธีการเผาเพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมทั้ง กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนาย ทั้งในส่วนของกองทัพบก , กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ที่ได้เป็นกำลังหลักในการเข้าป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.