กร. วางแผนการดำเนินโครงการ Better Home Better Health ส่งเสริมสุขภาพกำลังพลปฏิบัติงานในเรือ

วันที่ 29 ม.ค.67 กองเรือยุทธการ (กร.) จัดการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ Better Home Better Health โดยเชิญเสนาธิการจากกองเรือต่างๆ ฝ่ายอำนวยการใน บก.กร. ทีมแพทย์จาก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. โดยมี พล.ร.ต.ไพฑูรย์ เส็งเจริญ หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.กร. เป็นประธานฯ เพื่อวางแผนการดำเนินการให้ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของกำลังพล ที่ปฏิบัติงานในเรือของ กร. สรุปได้ดังนี้

 1. การดูแลสุขภาพกำลังพล จะใช้แนวทาง Healthy Organization ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
 • จัดกิจกรรมการดูแลป้องกันความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • การคัดกรองด้านสุขภาพจิต
 • การคัดกรองด้านทันตกรรม
 • การประเมินอาชีวะอนามัยในเรือ โดยเฉพาะในเรือน้ำมัน
 • การประเมินสุขาภิบาลในเรือ
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ Health Organization เพื่อดำเนินการโดยมี เสธ.นขต.กร. เป็น คณะอนุกรรมการ และเชิญส่วนการแพทย์เข้าร่วมในคณะอนุกรรมการ
 2. การวางแผนการดำเนินโครงการฯ
 • วางแผนร่วมกับ ผบ.เรือ ตร. จนท.พยาบาล และ พธ.ของเรือ ในวันจันทร์ที่ 5 ก.พ.67
 • วางแผนดำเนินการในกองเรือที่มีความพร้อม ก่อนจะขยายสู่กองเรือต่าง ๆ
 • ในวาระเร่งด่วน จะดำเนินการเข้าประเมินภาวะสุขภาพจิต ตรวจคัดกรองด้านทันตกรรม และคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดให้แก่เรือที่ออกราชการฝึกภาค นรจ. ก่อน 15 ก.พ.67
  หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของการดำเนินโครงการ Better Home Better Health ในด้านสุขภาพคือ กำลังพลที่ปฏิบัติงานในเรือของ กร. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ เป็นปัจจัยส่งเสริมให้องค์บุคคลของ กร.มีความเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานในเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.