กรมทรัพยากรน้ำร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2567 จังหวัดสกลนคร ภายใต้หัวข้อ “พื้นที่ชุ่มน้ำและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์”

วันที่ 31 มกราคม 2567 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดแถลงข่าว “มหัศจรรย์ท้องทะเลดึกดำบรรพ์เชื่อมโยงเมืองโบราณศรีเทพ สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” และ “การจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกประจำปี 2567 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567ณ จังหวัดสกลนคร” โดยนางภาวินี ณ สายบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงานแถลงข่าวของกระทรวงฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเข้าร่วม ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยกรมทรัพยากรน้ำร่วมภาคีเครือข่ายจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2567 ณจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนายณัฐวัสส์วิริยานภาภรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดงานภายใต้หัวข้อ “พื้นที่ชุ่มน้ำและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์”ณสวนสมเด็จพระเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สวนลูก) อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร นางภาวินีณสายบุรีผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เปิดเผยว่า พื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างมากต่อจังหวัดสกลนครและประเทศชาติเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนและสัตว์ป่าเป็นแหล่งอาหารแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

ที่สำคัญวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่คุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารจังหวัดสกลนครนำเสนอผลการดําเนินงานกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารที่ผ่านมาโดยชุมชนภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอและยกระดับคุณค่าความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนงบประมาณการจัดงานครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์แรมซาร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Ramsar Regional Center-East Asia (RRC-EA)) และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวีเดน (SIDA) ผ่านสมาคมส่งเสริมการพัฒนาลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนและองค์กรWWF ประเทศไทยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติประมาณ 150 คน

คณะผู้นำชุมชนเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารจำนวน 700 คนและคณะนักเรียนจาก 8 โรงเรียนรอบพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารจำนวน 100 คนรวมผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน
นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (โฆษกกรม) เสริมว่า กิจกรรมสำคัญภายในงานได้แก่ขบวนแห่วิถีชีวิตรณรงค์ปลูกสร้างจิตสำนึกและร่วมอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารจำนวน 9 ขบวนจาก 11 ตำบลซุ้มวิถีชีวิตชุมชนผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านสินค้าโอทอปลุ่มน้ำหนองหารพิธีสืบชะตาพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารการแสดงนิทรรศการความรู้ทางวิชาการจากส่วนราชการและหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกิจกรรมปล่อยปลา

เพื่อเพิ่มปริมาณและความหลากหลายของพันธุ์ปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารการประกาศเจตนารมณ์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนการแข่งขันการวาดภาพพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารที่อยากเห็นในอนาคตกิจกรรมความร่วมมือของภาคประชาชนได้แก่การแข่งขันส้มตำลีลาของกลุ่มแม่บ้านการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชนการแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัลความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำ

โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3การจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีในการรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารและร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูให้คงอยู่คู่กับจังหวัดสกลนครและประเทศชาติต่อไป

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.