ภาครัฐเอกชนจับมือร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาด้วยนโยบายด้านภาษี

คณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา เดินหน้าพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาด้วยนโยบายด้านภาษี จับเข่าคุยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ พล.ต.อ. เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองประธานคณะกรรมาธิการกีฬา วุฒิสภา คนที่ 3 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา ครั้งที่ 130 (3/2567) ที่ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA425 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ตึกสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา ประกอบด้วย นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา, นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล, รศ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, พ.ต.อ ขจรเกียรติ ศริพันธุ์, พล.ต.ต.ฤชากร จรเจวุฒิ พร้อมด้วย รศ.วรรณชลี โนริยา, นายธนรัตน์ เจียรพันธ์พงษ์, นายรัฐ จิโรจน์วนิชชากร, นายปภินวิชตฎ์ โพธิ์กาศ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬาเข้าร่วมประชม


สำหรับวาระการพิจารณาสำคัญ คือ การพิจารณาประเด็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาด้วยนโยบายด้านภาษี โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การกีฬาแห่งประเทศไทย, สมาคมการค้าเครื่องกีฬา ตัวแทนผู้จัดการแข่งขันกีฬา เข้าให้ข้อมูลและหารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางในการที่จะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาด้วยนโยบายด้านภาษี


ที่ประชุมได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการโดยเฉพาะมาตรการทางด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง ควรจะได้มีการแก้ไข โดยทาง คณะอนุกรรมาธิการได้นำเสนอข้อสรุปประเด็นจากการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง โดยแบ่งประเด็นต่างๆ ออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. ประเด็นที่สามารถแก้ไขได้ทันที 2.ประเด็นที่สามารถแก้ไขได้แต่ต้องใช้ระยะเวลา และ 3.ประเด็นที่แก้ไขได้ยากหรือยังไม่ได้รับการแก้ไข

ภายหลังจากการประชุมครั้งนี้ทางคณะอนุกรรมาธิการจะได้จัดทำบทสรุปเพื่อนำเสนอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.