สบอ.พื้นที่อนุรักษ์ 13 (แพร่) ปฏิบัติการควบคุมพื้นที่ป้องกันไฟป่าหมอกควันตามยุทธศาตร์กระทรวงทรัพย์ฯ

สบอ.13(แพร่)สั่งสนธิกำลังหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกับภาคประชาชน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ เข้าควบคุมพื้นที เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่าหมอกควัน ณอุทยานแห่งชาติ แม่ยม จังหวัดแพร่ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ดังนี้
โดยมีรายละเเอียดการปฏิบัติการดังนี้ ..

1.ชุด ตรวจสอบ Hotspot รอบเช้า จำนวน 2 จุด
1.1 จุดบ้านแม่พร้าว ต.สะเอียบ Hotspot 2 จุด ใช้กำลังผสมจนท.เเละเคลือข่ายภาคประชาชน จำนวน 35นาย
1.2 จุดรอยต่อ จังหวัดแพร่- จังหวัดลำปาง เขตอำเภองาว ใช้กำลังผสม จน.และประชาชนจำนวน20นาย
2 .ชุดลาดตระเวน เคลียร์พื้นที่ เสี่ยง เกิด Hotspot เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ใช้กองกำลังผสมจนท. ดังนี้
2.1.ชุด เข้าตรวจสอบ ลาดตระเวน พื้นที่เสี่ยง รอยต่อ อำเภอสอง- อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ใช้กำลัง 8 นาย
2.2ชุดลาดตระเวน เคลียร์พื้นที่เสี่ยง พื้นที่เป้าหมาย หล่มด้ง ใช้กำลังผสม จำนวน20 นาย

ผลการปฏิบัติงาน สามารถควบคุมพท เสี่ยงการเกิดไฟป่าและเข้าถึงจุดhotspotทุกจุด และควบคุมพื้นที่อย่างทั่ถึงในพื้นที่เสี่ยงจนไม่มีHPตลอดระเวลาเช้า-12.50น. วันที่ 6 กพ.67

โดยปฏิบัติการบัญชาการควบคุมพื้นที่ในวันนี้นายกมล นวลใย ผอ .สบอ.13แพร่ ได้มาตรวจติดตาม บัญชาการ ประสานงาน ด้วยตนเอง ณ.Wall Room ไฟป่า อช แม่ยม ณ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติการเชิงรุกตามนโยบาย /ข้อสั่งการของกระทรวงทส.และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพรรณพืช นายอรรถพล เจริญชันษา

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.