นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาติดตามการบริหารจัดการตลาดศรีเมืองราชบุรี.

เมือวันที่ 12 พค. 67 ที่ตลาดศรีเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นายภาคิน ศรีสรรพางค์ กรรมการผู้จัดการกล่าวต้อนรับ บรรยายสรุป และมี

และภริยา นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานตลาดศรีเมือง หลังจากนั้น นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรที่บริเวณอาคาร 12 , 15 ค้าส่งผัก และพบปะผู้ประกอบการค้าที่จำหน่ายทุเรียน บริเวณอาคาร 1 ค้าส่งผลไม้

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

ซึ่งมีเกษตรกรและพี่น้องประชาชนมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด (ตลาดศรีเมือง) บริหารงานตลาดกลางค้าส่งผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี และยังมีตลาดกลางค้าส่งผักและผลไม้ตลาดล้านเมือง จังหวัดเชียงราย และตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง Fish village อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งทั้งสามตลาดเป็นตลาดกลางในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำหรับตลาดศรีเมือง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2537 ปัจจุบันตลาดศรีเมืองมีพื้นที่ให้บริการ 300 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่เป็นโซนค้าส่งผัก โซนค้าส่งผลไม้ และโซนตลาดสดมีปริมาณผักและผลไม้จาก 8 จังหวัดในภาคตะวันตก รวมทั้งจากภูมิภาคอื่นๆ เข้ามาจำหน่ายปริมาณรวม 7,000 ตันต่อวัน ผลผลิตเกษตรในแต่ละวัน กระจายไปสู่ 14 จังหวัดภาคใต้ และ ประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย สิงคโปร์และสหภาพเมียนมาตอนใต้รัฐตะนาวศรี ประมาณ 75 – 80% ที่เหลือเป็นการกระจายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ภายในประเทศ คิดเป็นมูลค่าเงินหมุนเวียนวันละ 200 ล้านบาท หรือ 78,000 ล้านบาทต่อปี เป็นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรรากหญ้าของจังหวัดราชบุรี และเกษตรกรในภาคตะวันตกได้อย่างมาก

ส่วนตลาดล้านเมืองจังหวัดเชียงรายมีผลผลิต วันละ 3,000 ตันต่อวัน ผลผลิตกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้ยังกระจายไปรัฐฉาน สหภาพเมียนมา สปป. ลาว และ ประเทศจีนถือว่าตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรีและตลาดล้านเมืองจังหวัดเชียงราย ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด (ตลาดศรีเมือง)

มีปริมาณผักและผลไม้เข้ามาจำหน่ายรวมวันละ 10,000 ตันต่อวัน นับว่าเป็นตลาดกลางและศูนย์กระจายสินค้าเกษตรที่มีปริมาณการจำหน่ายผักและผลไม้มากที่สุดของประเทศไทย.

สำนักข่าว RATCHATA NEWS
ประวิทย์ ลิ้มเจริญ/ รายงาน

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.