“เมืองแม่น้ำแคว” !! เปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เมืองกาญจน์เกมส์ ครั้งที่ 16. จังหวัดกาญจนบุรี

ที่สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้ง ที่ 16/2567

นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดยมี ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ การแข่งขันในครั้งนี้ มีนักกีฬาจาก 77 ทั้งหวัดทั่วประเทศ เข้าแข่งขัน 11 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 18- 21 มิถุนายน 2567

ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาผู้สูงอายุและเสริมสร้างความสามัคคีแก่นักกีฬาทั่วประเทศ ในส่วนของ นักกีฬาผู้สูงอายุ จ.ราชบุรี นำโดยกาญจน์กุระ ฮัยสคาเนน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี นำทีมนัก กีฬาอาวุโส จ.ราชบุรี พร้อมร่วมขบวนโชว์ เอกบักษณ์ ราชบุรี เมืองโอ่งมากรในครั้งนี้ด้วย.

สำนักข่าว RATCHATA NEWS
ประวิทย์ ลิ้มเจริญ/ทีมข่าวรายงาน

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.