คนข่าว…อาชีพที่หลายๆคนอยากเป็น..เป็นได้จริงหรือ.?

บทบรรณาธิการ ที่ควรรู้..
อาชีพสื่อมวลชน เป็นอาชีพอิสระหรือองค์กรสื่อสารมวลชน ที่ยืนเคียงข้างประชาชนมาช้านานจนสังคมโลกยอมรับและยกย่อง คำว่าสื่อมวลชน หรือ ( นักข่าว ) นั่นเอง ที่ยอมรับเพราะเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง จนทั่วโลกยกระดับขึ้นเป็นสื่อสารที่ไร้พรมแดน มาจนถึงทุกวันนี้เพราะโลกเปลี่ยนแปลง รวดเร็ว ทันใจ เที่ยงธรรม ยกระดับขึ้นอีกเช่นกัน สื่อบางท่านก็มีอายุการทำงานมานานจนเป็นที่รู้จักของประชาชน .


แต่หันมาดูเรื่องแปลกๆในแวดวงสื่อสารมวลชนยุคนี้ กัน มีสื่อ วิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ ในทุกช่องทางสื่อ จึงเกิดสื่อมวลชนขึ้นมาบนโลกนี้มากยิ่งกว่าดอกเห็ด ทั่วประเทศและทั่วโลก สิ่งสำคัญเกิดขึ้นมาเคียงข้างกับสื่อสารมวลชนคืองานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีความสำคัญมากที่สุดที่จะส่งข้อมูลข่าวสารไปถึงประชาชนทั่วโลก จึงมีการแข่งขันกันในโลกยุคข่าวสารที่ไร้พรมแดนดังนั้นภาครัฐและภาคประชาสังคมจึงมีกรอบของกฎหมายควบคู่ไปกับองค์กรอิสระอย่างสื่อสารมวลชนโดยให้รัฐและภาคประชาสังคมเป็นผู้จัดตั้งกรอบให้ชอบด้วยกฎหมายเพื่อจะนำพาไปสู่การลดความขัดแย้งบนโลกสื่อสารยุคนี้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหรียญย่อมมี 2 ด้าน แล้วแต่ว่าประชาชนจะมองว่าเหรียญด้านใดสะอาดสวยงามเหรียญด้านใดสกปรกเลอะเทอะพิจารณากันเองครับในการเสพข้อมูลข่าวสารยุคปัจจุบันนี้ ตัวอย่างการลงสมัครเลือกตั้ง มี 20 กลุ่ม 20 สาขาตลอดจน มี พรรคการเมือบนับร้อยพรรค ร้อยกลุ่ม ร้อยพวก อาชีพที่มีผู้สมัครเยอะ แล้วก็ผ่านระบบจากอำเภอสู่จังหวัดจากจังหวัดสู่ประเทศ ได้จากการคัดเลือกกลั่นกรองออกมาแล้วเห็นๆประชาชนก็จะต้องมองเหมือนเหรียญ 2 ด้าน ด้วยเช่นกันว่าอะไรจริงอะไรปลอมก็รู้ๆกันอยู่นะครับ..

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ : ผู้เขียนบทความ
  • ถ้าจะหลอกอะไรก็หลอกได้แต่ถ้าจะหลอกตัวเองนอนไม่หลับนะ พวกกระสือมวลชน*

สำนักข่าว RATCHATA NEWS บทความโดย : ประวิทย์ ลิ้มเจริญ (บรรณาธิการข่าวอาวุโส และผู้อำนวยการข่าวสำนักข่าว RATCHATA NEWS)

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.