“อานนท์ แสนน่าน” นำอดีตหมู่บ้านเสื้อแดง รับชาวบ้านมีวันนี้ได้ เพราะเดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ร.9 ส่งต่อถึง ร.10 ภายใต้โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช.ราชบุรี ปฐมนิเทศพัฒนากรบรรจุใหม่ พร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

‘อธิบดี พช.’ ให้กำลังใจ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือน แปลงโคก หนอง นา พช. อ.บ้านแพรก