เปิดตัวยิ่งใหญ่.!!.”ชมรมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล”.ปรากฏการณ์สะท้านวงการคนสื่อสารมวลชน..เพื่อก้าวสู่โลกวงการสื่อสารมวลชน..ใน Digital 5.5

ขับไวรัสร้าย Covid19..ด้วยบทกลอนกวีสร้างใจ..โดยอาจารย์ตู้ ชัยพร ทับพวาธินท์ ..บทกลอนกวีที่สร้างพลังใจ..ให้ต่อสู้กันไป.ปลอดภัยทุกคน..!!