พยากรณ์อากาศประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ภาคอีสานเตรียมหนาวอีกครั้งในวันที่ 27 – 29 ธ.ค. โดยอุณหภูมิจะลดลง 1–3 องศาเซลเซียส

พยากรณ์อากาศวันนี้ ไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือ-ภาคอีสาน ส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

พยากรณ์อากาศวันนี้ ประเทศไทยตอนบนอากาศอุ่นขึ้น ยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-15 องศาเซลเซียส<

สภาพอากาศวันนี้ ประเทศไทยตอนบนอุ่นขึ้น สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียส ภาคใต้ ฝนลดลง

พยากรณ์อากาศวันนี้ ภาคเหนือ-ภาคอีสาน-ภาคกลาง-ภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้า ยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส

พยากรณ์อากาศวันนี้ ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอากาศเย็น สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือ-อีสาน มีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลาง-ตะวันออก มีอากาศเย็นกับมีลมแรง ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุนิยมวิทยาภาคอีสาน-ภาคกลาง-ภาคตะวันออก มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง