ผอ.เจ้าท่าพัทยา เผยโครงการเดินเรือเฟอร์รี่ชลบุรี-สงขลา กระแสตอบรับดี เสริมระบบโลจิสติกส์การขนส่งท่องเที่ยวทางทะเล

กรมเจ้าท่าจัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมเรือโดยสารประเภทเรือยนต์เร็ว ลดความเสี่ยงภัยทางน้ำสำหรับนักท่องเที่ยว