เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชวนเที่ยวงานประกวดกระทงออนไลน์ “ประทีปเบิกฟ้า กระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ”

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดกิจกรรมประกวดกระทงออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “กระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ”