ผอ.สกธ. นั่งปธ.ถกร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทำผิดซ้ำในคดีอุกฉกรรจ์ ร่วมกับภาคราชการ-ประชาชน-สถาบันการศึกษา ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้พิพากษา “คณากร” พยายามทำอัตวินิบาตกรรมอีกครั้ง ใช้ปืนยิงเข้าบริเวณหัวใจตนเอง เหตุเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่