ผอ.เจ้าท่าพัทยา เผยโครงการเดินเรือเฟอร์รี่ชลบุรี-สงขลา กระแสตอบรับดี เสริมระบบโลจิสติกส์การขนส่งท่องเที่ยวทางทะเล

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 2..คืนแยกรินคำ..หลังขยายเลนจราจรบริเวณแยกรินคำ-เมญ่า..ทุ่มงบฯ เพิ่มจากเดิมอีก…9,450,000.บาท (เก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาท) เนรมิต..ทดแทนที่หายไป.!! นำเทคนิคการสร้างถนน…ที่ดีที่สุด..เท่าที่กรมทางหลวงดำเนินการผ่านมา…เพื่อคนเชียงใหม่..และคนไทยทุกคน.!!

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศ กับ กระทรวงคมนาคม ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ