พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว.ทส. เปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ปี 66 “Save wildlife for your life : รักษาธรรมชาติ ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย” ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 (ประทับช้าง) จ.ราชบุรี

ทส. แถลงการจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ พร้อมการจัดประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนกันยายนนี้

“กรมอุทยานฯดำเนินคดีตัดไม้มีค่าในที่รับรองสิทธิทำกินในเขตอุทยานฯ พร้อมเพิกถอนสิทธิ”

กรม ทช. ผนึกกำลัง Dow ปลูกป่าชายเลน สร้างคาร์บอนเครดิต เพิ่มลมหายใจให้ชาวระยอง ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ปลัดฯ จตุพร เปิดศูนย์ประสานงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย

“วราวุธ” เป็นประธานเปิดตัวโครงการ Climate Action Leaders Forum รุ่น 1 ระดมแนวคิดลดคาร์บอน

ทส. เตรียมเสนอร่างกฎกระทรวงฯ เพิ่มสัตว์ป่าคุ้มครอง 7 รายการ ยกสถานะ ฉลามวาฬ-เต่ามะเฟือง-วาฬบรูด้า เป็นสัตว์ป่าสงวน