พม. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 16th ASEAN GO – NGO Forum ภายใต้แนวคิดหลัก “การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหุ้นส่วนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของอาเซียน”

พก. แถลงข่าวเปิดโครงการแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว”

จุติ ไกรฤกษ์ (รมว.พม.) รุดช่วยผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 เขตคลองสาน กทม.

รมว.พม. ลงพื้นที่ช่วยชาวเคหะชุมชนฉลองกรุง หนองจอก ที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19

“รมว.พม.” เปิดศูนย์ชุมชนสู้ภัย Covid-19 พร้อมตั้งครัวกลางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ที่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา กทม.