“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 24 มิถุนายน ฉีดวัคซีนแล้ว 8,400,320 โดส และทั่วโลกแล้ว 2,713 ล้านโดส

อพวช. ล้ำ!!! เปิดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เสมือนจริง รับมือโควิด-19