ผลงานชิ้นโบว์แดงกระทรวงเกษตร “เฉลิมชัย”ทำไวทำจริง เร่งรัดเจรจาสำเร็จจีนไฟเขียวด่านตงชิงนำเข้าผลไม้ไทย ดีเดย์ เดือนหน้า

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะฯลงพื้นที่ภาคใต้..โดยมีนายอุดมเกียรติ เกิดสม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ..ให้การต้อนรับฯ..เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วน

” ธรรมนัส พรหมเผ่า ” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ..!!

คน.อยู่กับ.สัตว์.อยู่กับคน.!! “ปศุสัตว์แพร่ ตรวจติดตามปัญหา อุปสรรคการดำเนินโรงฆ่าสัตว์ด้วยงบพัฒนาจังหวัด..!!” และเพื่อการรักษาความสะอาดถูกสุขลักษณะป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาด”COVID 19”

..แม่โจ้..รับมือต้าน COVID19 ..เพื่อป้องกันระวังการติดเชื้อโรคไวรัสร้ายมหันตภัยมืด..

RSS
Follow by Email