สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน สั่ง กรมการจัดหางาน เตรียมตำแหน่งงานรองรับผู้จบการศึกษาใหม่ 230,288 อัตรา

ประกาศ..!!ด่วน รมต.แรงงาน.เพิ่มมาตรการเยียวยาพิษโควิด -19 ตามนโยบายรัฐบาลฯ..บิ๊กตู่ !! เตรียมจ่ายให้กับผู้มีประกันสังคมฯ..โดยจ่ายให้ไม่ต่ำกว่า 5,000 บ. ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในระบบประกันสังคมฯ…อยู่แล้ว..!!