สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการฯ (ECON)คัดค้าน! การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท พร้อมกันทั่วประเทศ

ไทยเฮ! คว้า 6 เหรียญในเวทีแข่งขันฝีมือแรงงานระดับเอเชีย สาขาแต่งผมคว้าทองมาครอง