พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่น ๑๔๔-๖๒-๑

โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีมารดาพลทหารร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอปลดก่อนกำหนดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะประจำการ และมีอาการทางจิตเภท

ทอ.จัดโครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-๑๙ ภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม (AIR OPERATION FOR SOCIAL ENTERPRISE) ขนข้าว แลกปลา เปลี่ยนสินค้าเกษตร

“ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีส่งทหารกองประจำการกลับภูมิลำเนา”

“ผบ.ทอ.ตรวจติดตามให้กำลังใจการผลิตนวัตกรรมมอบให้ จชต.”