กองทัพไทยนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการทำงานของทหารตามแนวชายแดน

การจัดงานวันสถาปนากองบัญชาการ กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ครบ ๖๐ ปี

กองบัญชาการกองทัพไทย และ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางการแพทย์