แพทย์ระบุ “พังฟ้าใส” อาการดีขึ้นไม่พบการติดเชื้อแผลกระสุน

อาการพังฟ้าใสเริ่มดีขึ้นร่าเริง เริ่มเป็นปกติ หนองเริ่มไม่มี

มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วม สวนนงนุชพัทยา ถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากอินเดีย 999 ต้น ปลูกเป็นพุทธบูชา ทุกวัดทั่วแผ่นดิน