“วราวุธ” เตรียมพร้อมรับมือ ไฟป่า หมอกควัน มั่นใจ ปี 65 ดีขึ้นกว่าเดิม พร้อมเดินหน้าแผน 1 สื่อสาร 5 ป้องกัน 3 เผชิญเหตุ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

เชียงใหม่จัดกิจกรรม Kick off ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและPM 2.5