กิจกรรม Potential of Tourism in Cambodia and Vietnam และกิจกรรม Tourism & Business Matching ในโครงการ CVTEC

การประชุมสัมมนานานาชาติ CVTEC เชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและไมซ์ บนระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งตอนใต้ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม

“นายกฯ” หารือ AMCHAM ชี้ นักลงทุนสหรัฐฯ แฮปปี้ พร้อมหนุนลงทุนในไทยต่อเนื่อง ขอภาคธุรกิจติดตามความคืบหน้าต่อ