ร่วมดุอาอ์ขอพรงานสานสัมพันธ์ มัสยิดแช็คมูฮำหมัดอาลีซุกรี่ ปี 66 โบว่ากรุ๊ปสนับสนุนร้านอาหารร่วมกิจกรรม

ไปรษณีย์กลางบางรัก.(บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด) จัดพิธีบวงสรวง และเททอง วัตถุมงคลพญาครุฑ ในโอกาสครบรอบ 140 ปี มีจำนวนจำกัด เพื่อเป็นสิริมงคลฯ

จ.ราชบุรี/ธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายใน

นครนายก – วัดธรรมปัญญา สวดมหาพุทธาภิเษก , สวดเสริมดวง เสริมทรัพย์ เสริมสิริมงคล หน้าที่การงาน นั่งปรก 5 รูป

นครนายก – วัดเขาชะโงก จัดพิธีเททอง หล่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงบัลลังก์ และบรมครูปู่ชีวกโกมารภัจจ์

นครนายก – วัดธรรมปัญญา สวดมหาพุทธาภิเษก , สวดเสริมดวง เสริมทรัพย์ เสริมสิริมงคล หน้าที่การงาน นั่งปรก 5 รูป