มท.1 .ประกาศนโยบายเข้ม.เชิงรุก.เร่งให้ความรู้-ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือนร้อนทุกรูปแบบ.โดยผ่านคณะทำงานที่ปรึกษาการเมือง ภาคประชาชน (สังกัดเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย)..ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ..และเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้ทันท่วงที..

ผู้ว่าฯ.ลำพูน…ต้องเด็ดขาด-กล้าหาญจัดการให้สิ้น.!!.พาณิชย์จังหวัดลำพูน…..อย่านิ่งเฉยเดินหน้า…ดำเนินคดีกับพวกหาประโยชน์จากความทุกข์พี่น้องประชาชน..อย่าให้”โค-วิด” กลายเป็น “โค-ขวิด”

ผู้ว่าฯลำพูน ชี้แจงเพื่อให้พี่น้อง-สื่อมวลชนนำประเด็นข่าวสารเผยแพร่แก่ประชาชน ……