มาตราการเกินเยียวยา………รัฐฯคิด….ข้าราชการทำ..!!.

“ควาย…ต้นตรอก ขี้คร่อกปลายซอย” โดย.เลว..หิวเงิน