ทส. สานพลังทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง “Run for Earth : วิ่งรักษ์โลก”

ทส. จับมือ ภาคีเครือข่าย ชูโรง “Beat Plastic Pollution รักษ์โลก ลดพลาสติก”
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก