“กรุงเทพ-ภูเก็ต-เชียงใหม่” ติด Top ที่สุดในโลก “Holidu” เมืองน่าทำงาน-พักผ่อน “นายกฯ” ขอบคุณทุกภาคส่วน ขอเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาล

จังหวัดพท.นำร่องที่ได้รับฉีดวัคซีนสูงสุด ชลบุรีอันดับ 3

ทีเส็บจัดประชุมสุดยอดผู้นำไมซ์ “MICE City Summit 2021”และการเสวนาถอดบทเรียนจาก “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองด้วย Phuket Sandbox”

“กองทัพอากาศ” จัดเครื่องบินแบบที่ ๑๖ (บ.ล.๑๖) หรือ ATR บินรับ-ส่งตัวอย่างสารคัดหลั่งโพรงจมูกของบุคคลกลุ่มเสี่ยง จ.ภูเก็ต เพื่อนำมาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)