ภาคีท่องเที่ยว จัดโครงการล่องเรือชมวิถีทางน้ำ ไหว้พระ ขอพร เสริมสิริมงคล จังหวัดปทุมธานี

ทีเส็บจัดประกวดภาพถ่ายและวิดีโอ “แชะทั่วไทย 10 ไมซ์ซิตี้สร้างสรรค์” ส่งเสริมการจัดงานใน 10 เมืองไมซ์

ทีเส็บจัดประชุมสุดยอดผู้นำไมซ์ “MICE City Summit 2021”และการเสวนาถอดบทเรียนจาก “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองด้วย Phuket Sandbox”