“ท่าน .พรศักดิ์ พิทักษ์พูลสิน”(ท่านจอห์น) อดีตประธาน กก.ตร.สน.หัวหมาก.2สมัย ผู้มีบทบาทคิดริเริ่มโครงการ”อาสาตำรวจเหยี่ยวดำ”(ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ การคมนาคม.)..ทำงานไม่เคยหยุด….โหมงานหนักที่ผ่านมา..จนวันนี้ต้องเข้าตรวจ-และผ่าตัดรักษาดวงตา จนพ้นขีดอันตราย!!…”