สุดท้าย….กู้เพื่ออยู่!!….ออมสิน..เปิดโอกาสให้กู้…สำหรับคนหมดหวัง !!

“ออมสิน” แจ้งข่าวด่วน! ได้รายชื่อจากกระทรวงการคลังแล้ว ลูกค้าได้เงินเยียวยาภัยโควิด 5,000 ที่ถูกตัดชำระหนี้อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนขอเงินคืน ธนาคารฯ พร้อมเร่งโอนเข้าบัญชีภายใน3 วัน