จ่อปิดกิจการ แน่ๆ !!..ChiangMai Zoo Aquariam ..วอนรัฐช่วยเหลือ..ถ้าไม่ช่วย จะนำปลาทะเล-สัตว์น้ำ ทั้งหมดกว่า 40,000.ชีวิต.ปล่อยคืนสู่ท้องทะเล!! เพราะ Covid 19 อาละวาดไปทั่วโลก….!!

Covid-19..ไวรัสร้ายที่เราพยายามค้นหาเยียวยา.. แนวทางบล็อคไม่ให้ขยายแพร่ขจายพันธุ์..ถ้าเราพร้อมจริงใจ..แก้ไขปัญหาเที่ยงแท้-ใช้สติ.. และมีความจริงใจกับปัญหา..ต้องหาวิธีการเจอ..อย่างแน่นอน!!