งานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 15 กลับมาอีกครั้ง!

ลอยกระทงเมืองพัทยาคึกคัก นทท.แน่นชายหาด

เสวนา “ทิศทางการท่องเที่ยวเมืองพัทยาปี 2567” เพื่อความสมดุล ยั่งยืน

นายกเมืองพัทยาเตือนระวังมิจฉาชีพปลอมเฟซบุ๊ก

เมืองพัทยาออกหน่วยเคลื่อนที่เชิงรุก