กรมป่าไม้ สั่งย้ายด่วนเจ้าหน้าที่กรณีการลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ จ.น่าน

“วราวุธ” สั่งเด็ดขาดหาตัวผู้กระทำผิด ลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ที่ จ.น่าน