TCEB ภาคเหนือ จัดโปรแกรมพิเศษ Fam Trip ขึ้นเหนือทีเดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม จ.พิษณุโลก MICE City วันที่ 22-24 ธันวาคม 2564

พิษณุโลกร่วมกันดำเนินการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เรือนจำ ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา “พิษณุโลกเมืองสะอาด”

พม. ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยุทธการการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ในพื้นที่ป่าพิษณุโลก

RSS
Follow by Email