TCEB ภาคเหนือ จัดโปรแกรมพิเศษ Fam Trip ขึ้นเหนือทีเดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม จ.พิษณุโลก MICE City วันที่ 22-24 ธันวาคม 2564

วงการท่องเที่ยวสุดอาลัยต่อการจากไปของอาจารย์ณรงค์ สุทธิพงศ์พิธาน ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการท่องเที่ยว

RSS
Follow by Email