“พาณิชย์”..ภาครัฐและเอกชน ปรับแผนการส่งออกผลไม้สู่ตลาดรวม 5 มาตรการ ช่วยเหลือการผลิต การตลาดใน และต่างประเทศ ส่งเสริมสภาพคล่อง การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน สร้างความมั่นใจราคาผลไม้ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19